Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Natur og Miljø i Nord- og Midtdjursland 2000
Rapporten giver en samlet, men kortfattet og almen forståelig beskrivelse af naturværdier og miljøforhold i det centrale og nordlige Djursland.

Her beskrives hvordan naturforholdene er, hvorfor de er som de er, og hvorledes samspillet er mellem menneskets aktiviteter og den natur vi har. Endelig beskriver rapporten eksisterende planer og foranstaltninger til styrkelse af naturen og miljøet, og der gives et bud på, hvorledes området kan tage sig ud om nogle årtier.

Download eller læs Pdf-filNatur og Miljø forside (2.584 KB)
Download eller læs Pdf-filNatur og Miljø side 1-29 (2.697 KB)
Download eller læs Pdf-filNatur og Miljø side 30-52 (2.324 KB)
 
Til Natur og Miljø's forside