Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Stjær Stenskov

Uberørt stenbestrøning fra istiden

Stjær Stenskov har formodentlig fået sit navn efter den usædvanligt store mængde sten, der ligger strøet omkring i hele området. De omkring liggende marker har tidligere set lige sådan ud, selv om flittige bønder gennem hundreder af år møjsommeligt har forsøgt at rydde markerne for sten. Selv om stenene er fjernet fra markerne, kan man stadig fornemme stenrigdommen, ikke mindst via egnens mange stendiger og bygninger.

Klik for at åbne dynamisk kortvindue

Stenene i skoven ligger, hvor de blev aflejret nær isranden under det Østjyske Fremstød for ca. 15.500 år siden. Sådanne stenbestrøninger er efterhånden sjældne i Danmark. Årsagen til, at stenene har fået lov til at blive liggende i Stjær Stenskov, skyldes antageligt, at området har været for besværligt at opdyrke, fordi det ligger på en stejl skråning i tilknytning til Århus Ådal.

Karakteristisk stenbestrøning fra Stjær Stenskov. Foto: Tove Stockmarr (september 2004).

For yderligere beskrivelse af det geologiske interesseområde, se: Stjaer_Stenskov.PDF

Værdi
Stenbestrøninger er i dag sjældne, idet langt hovedparten af Danmark har været under plov. Stenbestrøningen i Stjær Stenskov er derfor bevaringsværdig og et fint eksempel på den geologiske mangfoldighed. Stjær Stenskov er udpeget som National Geologisk Interesseområde. Lokaliteten er fredet.

Tilgængelighed
Der er adgang ad små skovveje til lokaliteten.

Foldere, udstillinger, links, m.m.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har opsat en lille planche ved indgangen til skoven. Planchen indeholder desuden et kort over området.

Administrative forhold
Lokaliteten er i privat eje.

Litteratur

  • Geologisk Set – Det mellemste Jylland (1994). – Geografforlaget, 272p, pp 180-182.
  • Teksten baseret på en beskrivelse af Erling Fuglsang Nielsen (1984).
 
Til Natur og Miljø's forside