Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Spørring Å

En naturlig, slynget å

Spørring Å har sit udspring syd og nord for Møllebakken ved Todbjerg nær Spørring. Herfra løber åen mod nordvest igennem Spørring og videre til Selling, inden den opnår forbindelse til den noget større Lilleå ved Hadsten. Lilleåen udgør en del af det vidt forgrenede Gudenå System, der i slutningen af sidste istid virkede som dræningsvej for smeltevandet i det midt- og østjyske landområde.

Det geologiske interesseområde ved Spørring å omfatter en ganske smalt strøg på begge sider af åen på strækningen mellem Spørring og Hadsten. På denne strækning udviser åen en række meget karakteristiske slyngninger, der naturligt er udviklet gennem tiden – en udvikling der tog sin begyndelse i slutningen af sidste istid. Interesseområdet fremgår af nedenstående kortudsnit.

Spørring Å gennemløber i dag et istidslandskab der er fortrinsvis er udformet af gletschere der kan sættes i relation til Nordøstfremstødet der nåede frem til Hovedopholdslinjen i Weichsel Istiden. Under smeltningen af nordøstisens gletschere skete der en række genfremstød der inden for interesseområdet dog aldrig nåede frem til Hovedopholdslinien igen. Spørring Å ligger således mellem den såkaldte C4-linie og den Østjyske Israndslinie.

For yderligere oplysninger, se: Sporring_aa.pdf

Værdi
Spørring Å er et flot eksempel på, hvordan et vandløb naturligt udvikler sig med tiden, helt uden menneskelige indgreb. Spørring Å er således, geologisk og morfologisk set, af stor undervisningsmæssig værdi, idet den udviser klassiske relationer mellem samspillet af vandmængden, transport, erosion og aflejring som funktion af tiden.

Tilgængelighed
De naturlige slyngninger kan fint iagttages fra områdets mange veje.

Foldere, udstillinger, links, m.m.
Se også en beskrivelse af det nærliggende interesseområde Søftendalen.

Se også folderen ”Lilleåen  - en turbeskrivelse” der er udarbejdet af Århus Amt. Folderen kan downloades på : www.aaa.dk/aaa/lilleaens1-17.pdf og indeholder en fin beskrivelse af Spørring Å.

Administrative forhold
Spørring Å ligger overvejende på privat ejendom.

Litteratur

  • Geologisk Set – Det mellemste Jylland (1994). – Geografforlaget, 272p.
 
Til Natur og Miljø's forside