Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Sorring Loddenhøj

Kildedal

Når man besøger Sorring Loddenhøj godt 15 kilometer øst for Silkeborg, er det første der springer i øjnene et enormt teletårn og en gravhøj fra Bronzealderen. Det er imidlertid ikke disse emner der ligger til grund for, at lokaliteten er udpeget som National Geologisk Interesseområde. Det gør til gengæld den nærliggende kildedal, der danner en 50 meter høj og nærmest hesteskoformet stejlskrænt.

Klik for at åbne dynamisk kortvindue

Kildedalen er i dag dækket af Sorring Skov og lader sig derfor vanskeligt overskue i sin helhed. Går man ind i skoven, kan man imidlertid få et indtryk af dalens meget stejle sider, der til forskel fra almindelige erosionsdale er opstået ved en langvarig kombination af sivende grundvand, ledsaget af jordskred. Kildedalen har gennem tiden skåret sig godt en kilometer ind i bakkedragets nordside, næsten helt frem til gravhøjen.

Kildedalen ved Sorring Loddenhøj er dannet ved, at grundvand danner et lille kildefremspring ved foden af bakken. Her siver vandet lige så stille op og gør de overliggende lag ustabile, hvorfor de skrider sammen og skylles væk. Da fænomenet har foregået i mange menneskealdre, betyder dette, at skrænten har eroderet sig mange meter ind i det eksisterende istidslandskab.

Det er ikke til at se det. Men umiddelbart nord for Sorring Loddenhøj ligger et af landets bedste eksempler på en kildedal, der til forskel fra almindelige erosionsdale er opstået ved en kombination af sivende grundvand og jordskred. Processer der er foregået over lang tid. I dag sløres lokaliteten af Sorring Skov. Tårnet centralt i billedet er teletårnet der er opført ganske tæt ved gravhøjen, som ligger syd for interesseområdet. Foto: Tove Stockmarr (september 2004).

Sorring Loddenhøj er med sine 148 meter det højeste punkt nord for Himmelbjerget. Bakketoppen er antageligt en rest af et istidslandskab der blev dannet før sidste istid. Den sidste istids gletschere formåede kun at overpræge området let.

Boringer i området viser, at indmaden af bakkemassivet består af miocænt sand. Kun det øverste dække består af moræneler.

For yderligere beskrivelse af interesseområdet: Sorring_Loddenhoej.pdf

Værdi
Sorring Loddenhøj er Nationalt Geologisk Interesseområde og lokaliteten repræsenterer en af landets største og mest markante kildedale. Kildedale er ret sjældne landskabstyper i Danmark og adskiller sig i både oprindelse og form fra ordinære vandløbsdale. Dens form fortæller direkte om oprindelsen. Lokaliteten har forskningsmæssig værdi.

Tilgængelighed
Da lokaliteten ligger i Sorring Skov er det p.t. meget vanskeligt at danne sig et overordnet indtryk af landskabsformen. Fra det vestlige og sydlige skovbryn fører mindre veje og stier ind i skoven, hvorfra man kan gå hen til den stejle kildedalsskrænt.

Foldere, udstillinger, links, m.m.
Århus Amt har opsat en informationstavle ved Sorring Loddenhøj der fortæller om gravhøjen på toppen af bakkemassivet..

Se også beskrivelsen af det geologiske interesseområde Saltenprofilet

Administrative forhold
Nærliggende statsejede arealer administreres af Silkeborg Landdelscenters Tilsynsområde. Sorring Skov er i privat eje.

Litteratur

  • Baseret på en feltbeskrivelse af Mikael Jørgensen (1986).
  • Geologisk Set – Det mellemste Jylland. – Geografforlaget, 272p, pp 103 - 105.
  • Smed, P. (1978): Landskabskort over Danmark – Blad 2, Midtjylland. – Geografforlaget.
 
Til Natur og Miljø's forside