Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Søftendalen

Smeltevandsdal

Søftendalen ligger umiddelbart syd for Hinnerup. Det geologiske interesseområde omfatter en velafgrænset og relativt smal dalsænkning der strækker sig fra Hinnerup i nord til Søften i syd.

Søftendalen gennemstrømmes af Lilleåen. Lilleåen løber i hele sin udstrækning i en markant dal, der i store sving fortsætter til Langå i nord, hvor den opnår forbindelse til selve Gudenåen. Lilleåen indgår således som del af det vidt forgrenede Gudenå System, der i slutningen af sidste istid virkede som dræningsvej for smeltevandet i det midt- og østjyske landområde.

Lilleåen har, som den nærliggende, men langt mindre Spørring Å, en række meget karakteristiske slyngninger, der naturligt er udviklet gennem tiden – en udvikling der tog sin begyndelse i slutningen af sidste istid.

Søftendalen ligger i et istidslandskab der fortrinsvis er udformet af gletschere der kan sættes i relation til Nordøstfremstødet der nåede frem til Hovedopholdslinjen i Weichsel Istiden. Under smeltningen af nordøstisens gletschere skete der en række genfremstød der, inden for interesseområdet, dog aldrig nåede frem til Hovedopholdslinien igen. Søftendalen ligger således mellem den såkaldte C4-linie og den Østjyske Israndslinie. Selve Søftendalen er imidlertid dannet af smeltevand der strømmede fra det Østjyske Fremstød mens dette stod ved den Østjyske Israndslinie. Den sydligste del af Søftendalen har forbindelse til den markante tunneldal nord for Århus, hvor den nuværende Egå har sit leje.

Lilleåen. Foto: Århus Amt.

For yderligere beskrivelse, se: Softendalen.pdf

Værdi
Søftendalen udgør en del af den langt større Lilleådal der blev dannet af smeltevand der fossede ud foran den Østjyske Israndslinie i slutningen af Weichsel Istiden.

Lilleådalen er i øvrigt, over store strækninger, et skoleeksempel på, hvordan et vandløb naturligt udvikler sig med tiden, helt uden menneskelige indgreb. Lilleåen er således, geologisk og morfologisk set, af stor undervisningsmæssig værdi, idet den udviser klassiske relationer mellem samspillet af vandmængden, transport, erosion og aflejring som funktion af tiden.

Søftendalen samt den nærliggende Lading Sø er fredet grundet de varierede landskabelige værdier samt forekomsten af vældmoser, skov og overdrev samt øvrige store rekreative værdier.

Tilgængelighed

De naturlige slyngninger kan fint iagttages fra områdets mange veje. Der er anlagt vandrerruter flere steder langs Lilleåens bredder. Se evt. amtets folder om Lilleåen der indeholder gode kort over området.

Foldere, udstillinger, links, m.m.
Se også en beskrivelse af det nærliggende interesseområde: Spørring Å.

Se folderen Lilleåen, der er udgivet af Århus Amt. Folderen kan downloades på: www.aaa.dk/aaa/lilleaens1-17.pdf.

Administrative forhold
Lilleåen administreres af Århus Amt. Omgivende arealer er i såvel offentlig som privat eje.

Litteratur

  • Geologisk Set – Det mellemste Jylland (1994). – Geografforlaget, 272p.
  • Smed, P. (1978): Landskabskort over Danmark – Blad 2, Midtjylland
 
Til Natur og Miljø's forside