Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Skalsådalen

Et stadie i Gudenåens udvikling

Skalsådalen er en del af det vidt forgrenede dalkompleks der udgør Gudenå systemet. Gudenå systemet omfatter hele det kompleks af dybt nedskårne dale, der findes mellem Hovedopholdslinien i vest og den Østjyske Israndslinie i øst som i sidste istid virkede som dræningsvej for smeltevandet i Midtjylland.

Klik for at åbne dynamisk kortvindue

Et udsnit af Skals Ådalen set parallelt med den nordlige brink nær ved Handest. Foto: Tove Stockmarr (august 2004).

Skalsådalen er udpeget som et område af særlig landskabelig og ikke mindst geologisk interesse. Dalen er tilmed udpeget som National Geologisk Interesseområde. Skalsådalen er dannet af smeltevandsstrømme der sent i Weichsel strømmede mod nordvest mod Hjarbæk Fjord. Hermed indgår dalen i den suite af midtjyske dale, der tilsammen afspejler de forskellige udviklingsstadier af Gudenåen.

I Skalsådalen findes terrasser i to forskellige niveauer. Terrasserne er dannet af smeltevandets strømning fra Nørreådalen til Hjarbæk Fjord. De ældste terrasser ligger omkring 17–20 meter over havets overflade, mens de yngste ligger lavere i terrænet. Sidstnævnte er ofte vanskelige at se, fordi de i hovedreglen er dækket af tykke blødbundsaflejringer afsat i tiden efter istiden.

Skalsådalen set mod vest nær Handest. Dalbunden dækkes de fleste steder af tykke blødbundsaflejringer, hvorved særligt det yngre stadium i Skalsåens udvikling sløres. Foto: Tove Stockmarr (august 2004).

For yderligere beskrivelse af det geologiske interesseområde, se: Skalsådalen.pdf

Værdi
Et større udsnit af Skalsådalen fra Rejstrup i sydøst til Hvornum i nordvest (hvoraf sidstnævnte ligger i Viborg Amt) er udpeget som National Geologisk Interesseområde. Strækningen er af stor forskningsmæssig og undervisningsmæssig værdi, idet den rummer flere detaljer om Gudenåens udvikling i sidste istid. Skalsådalen er desuden et vigtigt element i forståelsen af den midt- og østjyske landskabsudvikling i sidste istid og bidrager desuden med en vigtig brik til forståelse af Weichsel Istidens smeltning. Terrasser ved den nordlige del af Lindum Skov, ved Onsild Stationsby samt ved Vorning Grønning svarer til det Ældre Skalså Stadium. Ved Fårup Stationsby findes et enkelt sted, hvor det Yngre Skalså Stadium fremstår tydeligt i landskabet.

Tilgængelighed
Skalsådalen lader sig for en stor dels vedkommende overskue fra vejene der forløber parallelt med dalen. Dog er det flere steder vanskeligt at erkende de enkelte terrasser fra henholdsvis Skalsådalens ældre og yngre stadium på grund af bevoksning og bebyggelse.

Området er sårbart overfor bebyggelse, beplantning og eventuel råstofgravning.

Foldere, udstillinger, links, m.m.
Se evt. også de geologiske interesseområder: Helstrupdalen, Fladbro, Grønbæk, Sminge og Fussingø.

Administrative forhold
Området er overvejende i privat eje.

Litteratur

  • Baseret på en feltbeskrivelse af Mikael Jørgensen (1986).
  • Geologisk Set – Det mellemste Jylland (1994). – Geografforlaget, 272p, pp 57-61.
 
Til Natur og Miljø's forside