Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Ramten – Dystrup Sø

Dødishuller

Ramten og Dystrup Sø udgør et mindre, velafgrænset geologisk interesseområde på den nordlige del af Djursland. Området støder op til rute 16 ved Ramten. Søerne var tidligere sammenhængende, men afvanding har medført, at det oprindelige søområde nu fremtræder som to lavvandede søer der, omgives af rørskove.

Klik for at åbne dynamisk kortvindue

Klik her for at se kort

Ramten og Dystrup Sø ligger i et istidslandskab umiddelbart syd for det nordlige Djurslands højeste punkt, der ses ved Fjellerup (68 meter). Selve Dystrup og Ramten Sø ligger i en lavning der er dannet af dødis. Istidslandskabet har overordnet karakter af et relativt jævnt plateau der ligger i et niveau på mellem 40 - 60 meter over havets overflade. Dette står i stærk kontrast til det sydlige Djursland, der præges af talrige randmorænebakker, som når højder på op over 130 meter.

Det nordlige Djursland er præget af Nordøstfremstødet, som skred ind over Danmark fra Mellemsverige for ca. 22.000 år siden og nåede frem til Hovedopholdslinien. Hovedopholdslinien danner en af Weichsel Istidens vigtigste landskabsgrænseer. Linien kan følges fra Bovbjerg ved vestkysten til Viborg, hvor den bøjer skarpt mod syd til den dansk-tyske grænse.

Yderligere beskrivelse af det geologiske interesseområde: Hent Acobat Reader Ramten - Dystrup Sø

Værdi
Dystrup og Ramten Sø huser i dag mange ynglende ænder og lappedykkere og udgør en smuk lokalitet af betydelig landskabelig og naturmæssig værdi. Dystrup Sø er i dag en af amtets mest fuglerige småsøer. I moseområdet øst for Ramten Sø er der desuden gjort værdifulde fund fra jernalderen.

Begge søer er i dag fredet.

Hættemåger ved Dystrup Sø. Foto: Jens Kirkeby©.

Tilgængelighed
Der er anlagt en offentligt tilgængelig sti rundt om området. Der er flere gode udsigtsområder samt et fugletårn umiddelbart vest for Dystrup Sø. Århus Amt har desuden opsat flere informationstavler i området, der også indeholder gode kort.

Foldere, udstillinger, links, m.m.
Århus Amt har udgivet folderen: Fugletårnet ved Dystrup Sø. Folderen kan fås hos amtet, eller downloades på: www.nm.aaa.dk/publikat/pdf/fugletaarn_Dystrup_Soe.pdf

Århus Amt har udgivet folderen: ”Tur Grenå nord og Kolindsund”. Folderen kan downloades på: www.nm.aaa.dk/publikat/pdf/kolindsund.pdf

Djursland Museum
Søndergade 1
8500 Grenå
www.danskfiskerimuseum.dk

Moesgård Museum
8270 Højbjerg
www.moesmus.dk

Administrative forhold
Området er i privat eje.

Litteratur

 
Til Natur og Miljø's forside