Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Pilbrodalen

Tunneldal

Pilbrodalen er en beskeden, men meget markant dal syd for Stilling og Solbjerg Sø. Dalens udseende og relation til det omkring liggende landskab gør, at man betegner den som en tunneldal. Sådanne mindre tunneldale anses traditionelt for at være dannet via smeltevandets erosion under isen. Det er desuden karakteristisk, at smeltevandet har fosset parallelt med isbevægelsen.

Klik for at åbne dynamisk kortvindue

Udsigt fra Højvang over den vestlige ende af Pilbrodalen og Stilling Sø. Pilbrodalen anses for at være en typisk tunneldal. Sådanne mindre og velafgrænsede dale er dannet via smeltevandets erosion under isen. Foto: Tove Stockmarr (september 2004).

Pilbrodalen ligger tæt ved den Østjyske Israndslinie. Dalen anses for at være en del af det langt større tunneldalssystem, der i dag rummer Stilling og Solbjerg Sø som i løbet af Weichsel Istiden ledte smeltevand frem mod den Østjyske Israndslinie. Pilbrodalen er sammenlignet med dette langt større dalsystem af ret beskeden størrelse og har formodentligt udgjort en af de sidedale, der har ledt vand frem til det store dræningssystem.
Dalen er ca. 4-5 kilometer lang og op til 500 meter bred på det bredeste sted og skærer sig 25 - 50 meter ned i det omgivende landskab. Dalens varierende dybde er en del af den særlige morfologi, der anses for karakteristisk for tunneldale. Dalbunden veksler således mellem dybt nedskårne lavninger adskilt af markant højere liggende områder, de såkaldte tærskler. Ved Pilbro og Folmerbro, der ligger henholdsvis syd og øst for Vitved ses sådanne tærskler.

For yderligere beskrivelse af Pilbrodalen: Pilbrodalen.pdf

Værdi
Pilbrodalen fremtræder markant og velafgrænset og rummer samtlige terrænelementer, der anses for væsentlige for definitionen af tunneldale. Dens relation til det omgivende landskab og beliggenhed indenfor den Østjyske Israndslinie samt dens beskedne størrelse gør, at den har betydelig undervisnings- og forskningsmæssig værdi for studier af tunneldalsproblematikken. Pilbrodalen er udpeget som National Geologisk Interesseområde.

Tilgængelighed
En lille offentlig grusvej løber i hele dalens længde. I dalens nordlige del har Skov- og Naturstyrelsen anlagt en offentlig sti, der fører op til højdepunktet Højvang, hvorfra der er god udsigt over Stilling Sø med omgivelser. Flere steder sløres dalens markante sider imidlertid af bevoksning.

Administrative forhold
Pilbrodalen er omgivet af privat ejede arealer. Dalen indgår sammen med Stilling – Solbjerg Sø i en større fredning.

Litteratur

  • Geologisk Set – Det mellemste Jylland (1994) – Geografforlaget, 272p, pp 180-182.
  • Krüger, Johannes (1989): Glacialmorfologi. – Geografisk Centralinstitut, Københavns Universitet. 133p.
  • Teksten baseret på en beskrivelse af Michael Jørgensen (1985).
 
Til Natur og Miljø's forside