Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Møllebakken ved Todbjerg - Hesselballe og Brandstrup

Østjyske israndslinie  

Møllebakken ved Todbjerg er et langstrakt morænestrøg, som udgør en lille del af den Østjyske Israndslinie, der er dannet under den Ungbaltiske nedisning. Strøget har en øst-vestlig udbredelse og er dannet sent i Weichsel Istiden af det Østyske Fremstød.

Udsigt over istidslandskabet ved Todbjerg, set fra toppen af udsigtstårnet på Møllebakke (103 meter). I horisonten ses Århus Bugt og Mols Bjerge. Foto: Tove Stockmarr (januar 2005).

Randmorænestrøget ved Todbjerg kan anses som en vestlig forlængelse af den karakteristiske israndslinie der ses omkring Kalø Vig på Djursland. Fra toppen af det charmerende udsigtstårn på Møllebakken ved Todbjerg er der flot udsigt over landskabet.

Området Hesselballe – Brandstrup ligger umiddelbart øst for Todbjerg. Området fremstår med et uroligt kurveforløb beliggende i et niveau omkring 100 meter over havet. Dannelsesmæssigt kan området omkring Hesselballe og Brandstrup sættes i relation til Møllebakken ved Todbjerg.

Det Ungbaltiske Fremstød dækkede den østlige del af Danmark for omkring 15.500 år siden (se vedlagte pdf). Fremstødet dannede en markant israndslinie – Den Østjyske Israndslinie, der udgør en vigtig landskabsgrænse, som kan følges over lange strækninger i den centrale del af Jylland, hvoraf israndslinien på tværs af det sydlige Djursland skal fremhæves. Områdernes karakteristiske kurveforløb afspejler en randis, der på et sent tidspunkt gik i stå som dødis, hvorved det langstrakte bakkeparti ved Todbjerg er blevet overpræget. Omkring Hesselballe er dødislandskabet meget veludviklet, idet områdets mange afløbsløse lavninger tilmed indeholder småsøer.

Det Ungbaltiske Fremstød dækkede den østlige del af Danmark for omkring 15.500 år siden. Fremstødet dannede en markant israndslinie – Den Østjyske Israndslinie, der udgør en vigtig landskabsgrænse, der kan følges over lange strækninger i den centrale del af Jylland, hvoraf israndslinien på tværs af det sydlige Djursland skal fremhæves.

For yderligere beskrivelse af området, se Moellebakken.PDF

Værdi
Det geologiske interesseområde fra Møllebakken ved Todbjerg med fortsættelse over Hesselballe og Brandstrup er særdeles værdifuldt, da det bidrager til billedet af, hvordan landskabet omkring den Østjyske Israndslinie har udviklet sig. Der findes tilmed mange gode udsigtspunkter i området, hvorfra det er muligt at danne sig et overordnet indtryk af området. Området er tilmed af undervisningsmæssig værdi.

Udsigtstårnet på toppen af Møllebakken ved Todbjerg. Fra tårnet er der vid udsigt over det geologiske interesseområde. Foto: Tove Stockmarr (januar 2005).

Tilgængelighed
Området er fuldt tilgængeligt fra de mange små veje, stier, m.m. under behørig hensyntagen til såvel indhegnede arealer som beboelse.

Foldere, udstillinger, links, m.m.
Se også en beskrivelse af de geologiske interesseområder: Molslandet, Agri – Trehøje, Tirstrup Hedeslette og den Østjyske Israndslinie ved Mørke-Hornslet.

Administrative forhold
Området er overvejende i privat eje.

Litteratur

  • Geologisk Set – Det mellemste Jylland (1994). – Geografforlaget, 272p, pp 62-75.
 
Til Natur og Miljø's forside