Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Lilleådalen

Smeltevandsdal

Lilleådalen er en markant smeltevandsdal, der kan følges fra Sabro ved Århus i syd over Hinnerup og Hadsten til Langå i nord. Ved Langå opnår dalen forbindelse til det vidt forgrenede Gudenåsystem, som Lilleådalen indgår i. I Lilleådalens sydlige del findes Søftendalen, der er udpeget som et selvstændigt geologisk interesseområde. Nærværende interesseområde omfatter strækningen nord for Hinnerup til Hadsten. Området indeholder en række meget karakteristiske og ikke mindst smukke, meanderbuer.

Lilleåens nordlige del ligger i et relativt jævnt og plateaulignende istidslandskab, gennemfuret af dybe smeltevandsdale med relation til afsmeltningen af Nordøstfremstødet. Den sydligste del af dalen ved Søften, er derimod beliggende i et landskab, der fortrinsvis er udformet af det Østjyske Fremstød der dækkede det østligste Danmark i den sidste fase af Weichsel Istiden.

Foto: Udsigt over Lilleådalen ved Laurbjerg. Dalen er omtrent 1 kilometer bred på stedet. I bunden af dalen ligger herregården Bidstrup. Foto: Tove Stockmarr (juni 2005).

For yderligere beskrivelse, se Lilleaadalen.PDF

Værdi
Lilleåen er over store strækninger et skoleeksempel på, hvordan et vandløb naturligt udvikler sig med tiden. Lilleådalen er således, geologisk og morfologisk set, af stor undervisningsmæssig værdi, idet den udviser klassiske relationer mellem samspillet af vandmængde, transport, erosion og aflejring som funktion af tiden.

Søftendalen samt den nærliggende Lading Sø er fredet grundet de varierede landskabelige værdier samt forekomsten af vældmoser, skov og overdrev samt øvrige store rekreative værdier.

Tilgængelighed
De naturlige slyngninger kan fint iagttages fra områdets mange veje. Der er anlagt vandrerruter flere steder langs Lilleåens bredder. Se evt. amtets folder om Lilleåen der indeholder gode kort over området.

Foldere, udstillinger, links, m.m.
Se også en beskrivelse af interesseområderne ved Spørring Å, Møllebakken ved Todbjerg, Søftendalen.

Se folderen Lilleåen, der er udgivet af Århus Amt. Folderen kan downloades på: www.aaa.dk/aaa/lilleaens1-17.pdf og www.aaa.dk/lilleaens18-28.pdf

Administrative forhold
Lilleåen administreres af Århus Amt. Omgivende arealer er i såvel offentlig som privat eje.

Litteratur

  • Geologisk Set – Det mellemste Jylland (1994). – Geografforlaget, 272p.
  • Smed, P. (1978): Landskabskort over Danmark – Blad 2, Midtjylland
  • Århus Amt (2003): Lilleåen – en turbeskrivelse. – Natur og Miljø, 28p
 
Til Natur og Miljø's forside