Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Langdalen

En dal fra Kristi fødsel


Nærmest midt inde i Brabrand by ligger den smukke Langdal. Dalen ligger, sammen med en række mindre dale, på den nordlige skråning af Århus Ådal/Brabrand Dalen der tillige rummer Brabrand Sø. Brabrand Dalen er tolket som en tunneldal og er således dannet af strømmende smeltevand under det daværende isdække. Da isen omsider forlod området, blev ådalen i løbet stenalderen omdannet til en smal fjordarm der strakte sig fra Kattegat i øst helt ind til Skibby i vest.

Langdalen set mod øst. Foto: Tove Stockmarr (juni 2005).

Nord for Langdalen ligger et storbakket istidslandskab med højder på godt 100 meter over havet. Herfra er der vid udsigt over hele århusområdet.

Langdalen adskiller sig fra de øvrige dale i Brabrand Bakker, ikke alene på størrelsen, men især på formen og ikke mindst dannelsen. Det, der ved første øjekast synes at ligne en helt almindelig erosionsdal dannet af smeltevand, viser sig ved nærmere undersøgelse at have en langt mere kompleks oprindelse. Det er således foreslået, at Langdalen er dannet ved en kombination af kildeerosion og sætninger i undergrunden. En dannelse, der tilmed tænkes at være sket for ganske nylig, i hvert fald når man anskuer sagen ud fra en geologisk synsvinkel. Det er således foreslået, at dalen er dannet i perioden fra ca. 200 år før Kristi fødsel til 200 år efter Kristi fødsel. For yderligere beskrivelse, se Langdalen.PDF  

Værdi
Langdalen tilhører en, efter dansk målestok, sjælden landskabstype, der er af stor geologisk interesse. Da den foreslåede dannelse af Langdalen endnu ikke er undersøgt til bunds, er området af betydelig forskningsmæssigt værdi. I tilgift rummer dalen rekreative værdier.

Tilgængelighed
Langdalen er fuldt tilgængelig og kan fx overskues fra Truevej, Langdalsvej og Skovbakkevej.

Foldere, udstillinger, links, m.m.
Århus Amt har udgivet folderen ”Brabrand Sø” der kan downloades på: www.nm.aaa.dk/publikat/pdf/Brabrand_soe.pdf

Se desuden en beskrivelse af interesseområderne ved Jeksendalen og Brabrand Dalen.

Administrative forhold
Området er i såvel offentlig som i privat eje.  

Litteratur

  • Bondesen, E. (1971): Brabrand Bakker – et landskab bliver til. – Varv Nr. 2, pp. 44 – 58.
  • Smed, P. (1978): Landskabskort over Danmark, Blad 2, Midtjylland. – Geografforlaget.

 
Til Natur og Miljø's forside