Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Jelshøj

Istidslandskab
Med sine 128 meter er Jelshøj Århusområdets højeste bakketop. Fra toppen af bakken er der vid udsigt horisonten rundt. Mod øst ses Mols Bjerge og Samsø. Mod syd og vest er der frit udsyn til bølgede randbakker, mens man i nordlig retning ser Århus Ådal, der kiler sig ind i byen med et grønt og ubebygget naturområde. Og mens man står her, på det højeste udsigtspunkt, står man i virkeligheden på en gravhøj fra Bronzealderen.

Klik for at åbne dynamisk kortvindue

Den geologiske betegnelse for bakkelandskabet Holme Bjerge og Skåde Bakker er Jelshøjbuerne.

Udsigt fra toppen af Jelshøj mod syd. Fra udsigtspunktet får man et godt indtryk af de øst-vestligt orienterede randbakker. Det skovdækkede område i mellemgrunden er Hørret Skov. I horisonten ses Århus Bugt og Samsø. Foto: Tove Stockmarr (september 2004).

Jelshøj er en del af Holme Bjerge, der opbygges af en markant randmoræne, som breder sig i øst-vestlig retning i den centrale del. Landskabet er dannet af fremskridende gletschertunger i den sene del af Weichsel Istiden under det Østjyske Fremstød.

Nøje undersøgelser af området viser dog, at randmorænen er blevet omformet af senere gletscherfremstød, der skred ind over området fra Kattegat. Dette sidste gletscherfremstød efterlod tilmed dødis i området, der under smeltningen aflejrede ler og andre finkornede materialer i søer på isens overflade. Da dødisen omsider var smeltet helt væk, blev de nu opfyldte issøaflejringer efterladt som bakker. Sådanne issøbakker ses ved Hørret umiddelbart syd for Jelshøj. Samlet set, fremstår Jelshøjbuerne som et flot eksempel på en kompliceret istidsdannelse.

Yderligere beskrivelse af Jelshøj Jelshoej.pdf

Værdi
Jelshøj med nære omgivelser er fredet. Området fremstår i sammenhæng med Fuldendalen som et meget afvekslende og indholdsrigt landskab, hvor de enkelte elementer afspejler tilblivelseshistorien. Området har undervisningsmæssig værdi. I tilgift er der betydelige rekreative og kulturhistoriske værdier.

Tilgængelighed
Det er anlagt et offentligt tilgængeligt stisystem omkring Jelshøj, hvorfra der kan opnås forbindelse til Vilhelmsborg, Fulden og Moesgård. Landskabet lader sig i øvrigt fint iagttage fra områdets mange små veje, der går på kryds og tværs gennem området.

Foldere, udstillinger, links, m.m.
Der er opsat informationstavler nær Jelshøj, der dog primært fortæller om bronzealderhøjen.

Administrative forhold
Området er i såvel offentligt som privat eje. Der er offentlig adgang til området via afmærkede stisystemer.

Litteratur

  • Lykke-Andersen, H. (1968): Is & landskab – terrænet syd for Aarhus i søgelyset. – Varv, Nr. 1, pp 17-25.
  • Smed, P. (1978): Landskabskort over Danmark. Blad 2, Midtjylland. – Geografforlaget.
 
Til Natur og Miljø's forside