Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Jeksendalen

Erosionsdal

Jeksendalen er en markant erosionsdal, der strækker sig fra Framlev vest for Århus til Solbjerg Sø nær Skanderborg. Dalen udgør en sidedal til den langt større og nordligere liggende smeltevandsdal, der mod øst rummer den nuværende Århus Ådal. Denne smeltevandsdal tegner i sin helhed et markant landskabselement fra Århus til Silkeborg dannet i relation til det Østjyske Fremstød i afslutningen af Weichsel Istiden.

Klik for at åbne dynamisk kortvindue

Jeksendalen. Foto: Tove Stockmarr (juni 2005).

Jeksendalen er dannet af smeltevandets erosion uden for isdækket efter afslutningen af Weichsel Istiden. Dens dybt nedskårne dalbund er et illustrativt eksempel på, hvordan rindende vand kan erodere i landoverfladens løse aflejringer. I dag løber Århus Å i bunden af den nordligste del af Jeksendalen og udgør en ydmyg repræsentant for tidligere tiders langt større smeltevandsfloder.

Læs mere om Jeksendalen på Jeksendalen.pdf

Værdi
Jeksendalen og dens relation til den langt større Århus Ådal, er af betydeligt undervisningsmæssig værdi til illustration af smeltevandets erosion uden for isdækket efter istiden. I tilgift rummer dalen betydelige rekreative værdier og er desuden hjemsted for flere interessante fuglearter såsom vandstær og isfugl.

Tilgængelighed
Jeksendalen med omgivelser er fredet. Der er offentlig adgang til området ad afmærkede stier og veje.

Foldere, udstillinger, links, m.m.
Århus Amt har udgivet folderen ”Jeksendalen”. Folderen kan downloades fra hjemmesiden. Derudover er der opsat en del informationsstandere i området, der via gode kort anviser vandreruter i området samt fortæller om landskabet og naturforholdene i området.

Se også en beskrivelse af de geologiske interesseområder: Stjær Stenskov og Brabrand Dalen.

Administrative forhold
Området er for størstedelens vedkommende i privat eje. Naturplejen i området planlægges af Århus Amt og udføres i samarbejde med ejerne.

Litteratur

  • Dahl, K. (1995): Fredede områder i Danmark. – Danmarks Naturfredningsforening, Skarv, Høst & Søn, pp 125 – 126, 344p
  • Smed, P. (1978): Landskabskort over Danmark, Blad 2, Midtjylland. – Geografforlaget.
 
Til Natur og Miljø's forside