Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Hylke - Fårbjerg

Østjyske Israndslinie
Området mellem Hylke og Fårbjerg syd for Skanderborg Sø udgør en lille bid af den Østjyske Israndslinie. Israndslinien er i området udviklet som en markant randmoræne.

Klik for at åbne dynamisk kortvindue

Randmorænen opbygges af en række langstrakte og indbyrdes parallelle bakker som er orienteret omtrent nord-syd. Bakkerne er presset op foran en gletscher, der skred ind over området fra sydøst i forbindelse med det Ungbaltiske Fremstød.

Mens isen stod ved denne position var den nuværende Skanderborg Sø dækket af dødismasser. Det betyder, at der ikke er afsat smeltevandsaflejringer umiddelbart nord for isranden. Smeltevandsaflejringer præger i stedet området vest for randmorænen, idet vandet strømmede gennem Gudenåsystemet hvor det opnåede forbindelse til Kattegat via Randers Fjord.  

Udsigt fra toppen af Fårbjerg mod nordvest. I baggrunden ses Skanderborg Sø. Skanderborg Sø var dækket af dødismasser, da isen stod ved Hylke-Fårbjerg randmorænen. Foto: Tove Stockmarr (september 2004).

For yderligere beskrivelse af området: Hylke_Faarbjerg.pdf

Værdi
Området mellem Hylke og Fårbjerg er udpeget som National Geologisk Interesseområde. Udenfor Søhøjlandet fremtræder israndslinien mange steder særdeles tydeligt, såsom i Mols Bjerge. I Søhøjlandet er israndslinien imidlertid kun stedvis ledsaget af tydelige randbakker, hvoraf området mellem Hylke og Fårbjerg udgør et af de mest illustrative eksempler. Andre steder er sporene mindre iøjnefaldende. Fra toppen af Fårbjerg er der vid udsigt horisonten rundt. Herfra er det også muligt at overskue den omtrent nord-syd forløbende del af den Østjyske Israndslinie. Området er således af betydelig forskningsmæssig og undervisningsmæssig værdi.

Tilgængelighed
Fra toppen af Fårbjerg, 79 meter over havet, er der flot udsyn over det varierede landskab omkring Skanderborg Sø. Fårbjergs højeste punkt er en gravhøj, der sandsynligvis stammer fra bronzealderen. Fra udsigtspunktet kan man i vestlig retning se Ejer Bavnehøj og Yding Skovhøj, der begge er Danmarks højest beliggende områder.

Foldere, udstillinger, links, m.m.
Århus Amt har opsat en lille informationstavle, der fortæller om området. Tavlen indeholder et godt kort over området.

Administrative forhold
Området mellem Hylke og Fårbjerg indgår i en større fredning omkring Skanderborg Sø. Fårbjerg blev opkøbt ved en fredning af landskabet i 1972.

Litteratur

  • Teksten er baseret på en beskrivelse af Mikael Jørgensen 1985.
  • Geologisk Set – Det mellemste Jylland (1994). – Geografforlaget, 272p, pp 150-178.
  • Larsen, G, C. Kronborg & H. Bender (1981): ”Det midtjyske Søhøjland - Geologi”. – Århus Amtskommune, Amtsfredningskontoret, 30p.
 
Til Natur og Miljø's forside