Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Hohøj

Et af Østjyllands bedste udsigtspunkter

Hohøj ligger i udkanten af Mariager. Med sine 110 meter, hvoraf de øverste er kunstigt anlagt i form af en gravhøj, udgør stedet ét af Østjyllands bedste udsigtspunkter over Mariager Fjord.
Udsigt over Mariager Fjord fra den 110 meter høje bronzealderhøj. Foto: Tove Stockmarr (juni 2005).

Hohøj er den højdemæssige kulmination af det randmorænestrøg, der kan følges fra Mariager ned over Hem, hvor Kastbjerg Ådal gennemskærer strøget, til Hald og Mellerup nær Spentrup i sydøst. Randmorænestrøget er dannet i tilknytning til Weichsel isens Nordøstfremstød, der skred frem til Hovedstilstandslinien i den sene del af Weichsel Istiden. Det geologiske interesseområde begrænser sig dog til den centrale del af randmorænestrøget omkring Hohøj.

For yderligere beskrivelse af interesseområdet se: Hohoej.pdf.

Værdi
Interesseområdet er af stor landskabelig, æstetisk og ikke mindst rekreativ værdi. Fra toppen af Hohøj er der storslået udsigt over Mariager Fjord.

Det stærkt kuperede randmorænelandskab er ikke alene af geologisk værdi. Den kalkrige jordbund giver grobund for en del sjældne planter, hvoraf nogle endog er fredede.

Hohøj ligger i det fredede område Alstrup Krat. På toppen af randmorænen ligger en 12 meter høj gravhøj fra bronzealderen. Gravhøjen er over 70 meter i diameter og har derfor status af landets største gravhøj. I nærheden af bronzealderhøjen har der ligget en jernalderboplads. Området har tilmed betydelige historiske og kulturhistoriske værdier.

Tilgængelighed
Hohøj er fuldt tilgængelig. Der er anlagt en natursti i området. Der er opsat informationstavle, som fortæller om stedet. Tavlen indeholder desuden et godt kort over området. Selv om fredningen sikrer offentlighedens adgang til området, bør man være opmærksom på, at dele af området er privatejet.

Foldere, udstillinger, links, m.m.
Se også en beskrivelse af de nærliggende interesseområder: Cilleborg Lergrav, Dania Kalkgrav og Mariager Fjord.

Se også en beskrivelse af naturen omkring den nærliggende Katbjerg Odde på: www.nm.aaa.dk/publikat/pdf/katbjerg.pdf.

Skov- og Naturstyrelsen har desuden beskrevet vildtreservatet Mariager Fjord, se www.sns.dk/jagt/reservatfoldere/mariager/mariager.html.

I Mariager findes desuden et besøgscenter der har salt som attraktion. Se nærmere herom på: www.saltcenter.dk

Se også folderen: Alstrup Krat og Hohøj - en turguide. Folderen er udgivet af Skov- og Naturstyrelsen. Folderen er opsat flere steder ved Hohøj.

Administrative forhold
Hohøj er offentligt tilgængeligt. Fussingø Statsskovdistrikt udfører tilsyn og pleje af offentlige arealer i samarbejde med Århus Amt.

Litteratur

  • Geologi – Nyt fra GEUS (1999): Temanummer: Mariager Fjord. En fjorddals historie. Nr. 4, pp. 2 – 9.
  • Århus Amt (1999): Natur og miljø i oplandet til Mariager Fjord 1999. – Natur og Miljø, Århus Amt, 40p
 
Til Natur og Miljø's forside