Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Helstrupdalen

Et stadie i Gudenåens udvikling

Helstrupdalen er en mindre dal der er opkaldt efter byen af samme navn. Dalen gennemskærer landskabet et par kilometer nord for Langå og forbinder de to store dalsystemer hvori Nørreå og Gudenå i dag løber.

Klik for at åbne dynamisk kortvindue

Helstrupdalen set i nordlig retning mellem Øster Velling og Helstrup. Dalstykket forbinder Gudenåen nord for Langå med Nørreådalen. Billedet viser en terrasse (ca. 20 moh) der svarer til det Ældre Skalså stadium. I dag løber Elbæk i bunden af dalen. Foto: Tove Stockmarr (august 2004).

Helstrupdalen blev benyttet af det smeltevand, der blev dannet mens Nordøstfremstødet stod ved Hovedopholdslinien for mellem 18.000 – 20.000 år siden svarende til det såkaldte Ældre Skalså stadium. Dalen har antagelig fungeret som dræningskanal for smeltevandet på et tidspunkt, da Gudenådalen længere mod øst var blokeret af is.

En række af Gudenådalens senere udviklingsstadier lader sig imidlertid også erkende i Helstrupdalens sydlige ende. Her findes i alt tre terrasseniveauer, henholdsvis 23 meter, 14 meter og 9 meter over havets overflade. Disse repræsenterer begge Skalså Stadierne og Ældre Randers Fjord Stadie.

For yderligere beskrivelse af Helstrupdalen, se: Helstrupdalen.pdf

Værdi
Helstrupdalen er af stor forskningsmæssig og undervisningsmæssig værdi, idet den afspejler flere detaljer om Gudenåens udvikling under smeltningen af NØ-fremstødets ismasser.i sidste istid. Helstrupdalen er et vigtigt element til forståelse af Gudenådalens udviklingshistorie og for helhedsindtrykket af den midt- og østjyske landskabsudvikling i sidste istid. Helstrupdalen indeholder ikke mindre end tre terrasseniveauer svarende til Ældre og Yngre Skalså og Ældre Randers Fjord Stadium.

Helstrupdalen er udpeget som National Geologisk Interesseområde.

Tilgængelighed
Helstrupdalen er overvejende i privat eje. Den nordlige del er imidlertid fint tilgængelig fra vejen mellem Øster Velling og Helstrup hvor der er frit udsyn over dalen.

Området er sårbart overfor bebyggelse, beplantning, anlægsarbejder og eventuel råstofgravning.

Se også beskrivelser af de geologiske interesseområder: Skalsådalen , Fladbro, Grønbæk, Sminge, og Fussingø

Administrative forhold
En stor del af området er i privat eje. Desuden er størstedelen af området fredet. Statsejede arealer administreres af Silkeborg Landsdelscenters tilsynsområde.

Litteratur

  • Baseret på en feltbeskrivelse af Mikael Jørgensen (1986).
  • Geologisk Set – Det mellemste Jylland (1994). – Geografforlaget, 272p, pp 57-61.
 
Til Natur og Miljø's forside