Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Grønbæk

Smeltevandsdal i Gudenåsystemet

Området ved Grønbæk udgør en mindre, men velafgrænset nøglelokalitet, der afspejler Gudenåsystemets tidlige udvikling. I området har man kortlagt fire adskilte terrasseafsnit, der tilsammen giver et næsten fuldstændigt billede af Gudenåsystemets udvikling.  

Klik for at åbne dynamisk kortvindue


Området omfatter Alling Ådal, der udgør en sidedal til Gudenådalen indeholdende Alling og Hinge Sø.

Lokaliteten viser, at sidedalens nuværende munding ved Truust tilsyneladende var blokeret af dødismasser i de første stadier af Gudenåsystemets udvikling. Det medførte, at smeltevandet på sin vej mod nord, måtte strømme vest om højdedraget ved den lille by Roe, hvorved dalsænkningen ved Iller Nedermark blev anlagt. Smeltevandet strømmede herefter til udmundingen i Gudenådalen i den sydlige ende af Tange Sø.

Udsigt over en af Grønbæk-områdets meget markante terrasseskrænter ved Alling Skovgård umiddelbart vest for Alling Sø. Som det ses på fotografiet er terrasseskråningen p.t. sløret af vegetation. Besøger man området, kan man imidlertid tydeligt fornemme de markante forskelle i topografien. Foto: Tove Stockmarr (september 2004).

For yderligere beskrivelse, se: Groenbaek.pdf

Værdi
Området udgør en sidedal til den nuværende Gudenådal. I området omkring Grønbæk erkendes ikke mindre end fire terrasseafsnit, der viser forskellige stadier i Gudenåsystemets udvikling. Området er især en vigtig lokalitet til belysning af Gudenåsystemets tidlige udvikling og er således af betydelig forsknings- og undervisningsmæssig værdi. Grønbæk er desuden udpeget som National Geologisk Interesseområde.

Tilgængelighed
Området er primært i privat eje, hvorfor færdsel må begrænses til offentlige veje og stier, såfremt der ikke er indhentet forudgående tilladelse til færdsel på private arealer fra ejeren.

Foldere, udstillinger, links, m.m.
Se evt. også en beskrivelse af de nærliggende interesseområder: Gjern Bakker, Skalsådalen, og Helstrupdalen.

Administrative forhold
Området ved Grønbæk er i privat eje. Nærliggende arealer tilhørende Staten, administreres af Silkeborg Landsdelscenters tilsynsområde.

Litteratur

  • Dahl. K. (1995): Fredede områder i Danmark. – Skarv. Høst & Søn, pp. 111-112, 344p
  • Geologisk Set – Det mellemste Jylland (1994). – Geografforlaget, pp. 109-129. 272p.
  • Smed, P. (1978): Landskabskort over Danmark. Blad 2, Midtjylland. – Geografforlaget
 
Til Natur og Miljø's forside