Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Fladbro

Hvor Gudenådalen og Nørreådalen mødes

Fladbro beskriver en lokalitet, hvor Gudenådalen og Nørreådalen mødes. Lokaliteten er af betydelig værdi til forståelse af Gudenå systemets udvikling under Skalså Stadierne. Skalså Stadierne beskriver to vigtige dræningsforløb under Nordøstfremstødets bortsmeltning fra Hovedopholdslinien i Weichsel Istiden.

Klik for at åbne dynamisk kortvindue

Under Skalså Stadierne var Gudenådalen blokeret af ismasser mod øst, hvorved afstrømningen til Kattegat endnu ikke var etableret. Det medførte, at smeltevandet ved Fladbro søgte mod vest gennem Nørreådalen og videre gennem Skalsådalen til Hjarbæk Fjord nord for Viborg.

Smeltevandets dræningsmønster er i området markeret ved to terrasseniveauer.

Udsigt over den brede Nørreådal ved Fladbro. I dag løber Nørreåen i bunden af dalen, som en beskeden repræsentant for istidens enorme smeltevandstrømme. Fladbro angiver det sted, hvor Nørreådalen og Gudenådalen mødes. Foto: Tove Stockmarr (august 2004).

For yderligere beskrivelse af det geologiske interesseområde Fladbro.pdf

Værdi
Området ved Fladbro er en værdifuld lokalitet, der illustrerer den landskabelige sammenhæng mellem Gudenådalen og Nørreådalen. I området er især Skalså Stadierne tydeligt udformet. Lokaliteten er af såvel undervisnings- og forskningsmæssig værdi. Området rummer i tilgift betydelige rekreative værdier. Området ved Fladbro er desuden udpeget som National Geologisk Interesseområde.

Tilgængelighed
Området er primært i privat eje, hvorfor færdsel må begrænses til offentlige veje og stier, såfremt der ikke er indhentet forudgående tilladelse til færdsel på private arealer fra ejeren.

Foldere, udstillinger, links, m.m.
Se også beskrivelser af de geologiske interesseområder Skalsådalen, Fussingø, Grønbæk, Helstrupdalen og Randers Fjord.

Administrative forhold
Området ved Fladbro er i privat eje. Nærliggende arealer tilhørende Staten administreres af Fussingø Statsskovdistrikt.

Litteratur

  • Baseret på en feltbeskrivelse af Mikael Jørgensen (1986).
  • Dahl. K. (1995): Fredede områder i Danmark. – Skarv. Høst & Søn, pp. 111-112, 344p
  • Geologisk Set – Det mellemste Jylland (1994). – Geografforlaget, pp. 109-129. 272p.
  • Smed, P. (1978): Landskabskort over Danmark. Blad 2, Midtjylland. – Geografforlaget.
 
Til Natur og Miljø's forside