Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Dalen ved Rønde

Tunneldal

Dalen ved Rønde er foreslået dannet ved smeltevandets erosion under den gletschertunge, der i løbet af det Ungbaltiske Fremstød skred ind gennem Kalø Vig og frem til den Østjyske Israndslinie. Dalen gennemskærer randmorænelandskabet på en iøjnefaldende måde fra Kalø Vig frem til Tirstrup Hedeslette.

Klik for at åbne dynamisk kortvindue

For yderligere beskrivelse se:Dalen_ved_Roende.pdf

Værdi
Dalen er enestående på Djursland idet den er områdets eneste landskabselement, der tilsyneladende kan tolkes som en tunneldal. Beliggenheden udgør tilmed en vigtig relation til den glaciale landskabsserie. Området har betydelig undervisningsmæssig værdi. Dalen ved Rønde er udpeget som National Geologisk Interesseområde.

Tilgængelighed
Landskabet omkring dalen sløres noget af de mange levende hegn, skove og anlægsarbejder. Umiddelbart vest for Rønde kan man imidlertid få et indtryk af dalen, når man kører ad rute 587 mod Århus. Tilsvarende dannes et godt indtryk af dalens dimension, når man kører fra Rønde mod Thorsager over Dibbelbro. Et beskedent areal af dalen omkring Følle Strandgård i Følle Vig er fredet.

Foldere, udstillinger, links, m.m.
Se også beskrivelser af de geologiske interesseområder: Molslandet og Tirstrup Hedeslette

Administrative forhold
Området er i såvel privat som i offentligt eje.

Litteratur

  • Teksten er baseret på en beskrivelse af Mikael Jørgensen (1986).
  • Geologisk Set – Det mellemste Jylland (1994). – Geografforlaget, 272p, pp 62-75.
  • Pedersen, S. A. S og K. S. Petersen (1997): Djurslands Geologi. – Danmarks og Grønlands Geologisk Undersøgelse, 96p.
 
Til Natur og Miljø's forside